ข้อมูลทั่วไป
   
ชื่อ - นามสกุล
ศรัณย์พร    อวะดี
เพศ
หญิง
สังกัด
ส.หนองคาย
   
 
ข้อมูลการแข่งขัน
ชนิดกีฬา
ประเภท (Events)
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร ชาย วีลแชร์ F57
 กรีฑา
  ขว้างจักร หญิง พิการแขน ขา F44
 กรีฑา
  ทุ่มน้ำหนัก หญิง พิการแขน ขา F44
 กรีฑา
  พุ่งแหลน หญิง พิการแขน ขา F44