รายการ ฟุตซอล พิการทางหู รอบแรก  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.00 .
สนาม
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
9
4
10
13
6
7
3
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
7
6
9
2
3
ส.สมุทรปราการ
ส.สมุทรปราการ