รายการ ฟุตซอล พิการทางหู รอบแรก  
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 14.30 .
สนาม
โรงเรียนสมานคุณวิทยาทาน
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
1
5
11
4
8
3
6
12
9
10
7
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
4
6
10
9
7
1
5
12
8
3
ส.นครนายก
ส.นครนายก