รายการ ยิงธนู Compound Open ระยะ 18 เมตร บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
16A
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
2
16B
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
17A
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี