รายการ ยิงธนู พิการแขน-ขา ไขสันหลัง และโปลิโอ RECURVE W2 18 ม. บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามซอฟท์บอล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
6A
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
6B
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
3
7A
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
4
7B
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
5
8A
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
8B
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
7
9A
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
8
10A
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
9
11A
ส.แม่ฮ่องสอน
ส.แม่ฮ่องสอน
10
11B
ส.ระยอง
ส.ระยอง
11
10B
ส.ระยอง
ส.ระยอง
12
9B
ส.สงขลา
ส.สงขลา
13
12A
ส.สงขลา
ส.สงขลา