รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F44 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2157
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
2
2164
ส.มหาสารคาม
ส.มหาสารคาม
3
2170
ส.สกลนคร
ส.สกลนคร
4
4049
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
5
1160
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
6
2144
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี
7
1170
ส.สิงห์บุรี
ส.สิงห์บุรี