รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก ชาย พิการแขน ขา F46 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1074
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
2113
ส.บุรีรัมย์
ส.บุรีรัมย์
3
4065
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
4
4066
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
5
2159
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
6
2115
ส.มหาสารคาม
ส.มหาสารคาม
7
3052
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่