รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T35  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:05 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
3077
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
2
1045
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
1137
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
4
2050
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
5
4040
ส.สงขลา
ส.สงขลา