รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3080
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
3
3085
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
4
1007
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี