รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T37 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:25 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
3089
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
3
4020
ส.ภูเก็ต
ส.ภูเก็ต
4
1085
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
3079
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
6
1123
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี