รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางสมอง T 38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2030
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
3
3081
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
4
3082
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
5
3086
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
6
2017
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
7
1008
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี