รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางสมอง T38 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:35 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2051
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
3
2160
ส.หนองคาย
ส.หนองคาย
4
2187
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
5
1044
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
1047
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
7
2011
ส.กาญจนบุรี
ส.กาญจนบุรี