รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T43 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:45 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1118
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
4100
ส.จันทบุรี
ส.จันทบุรี