รายการ กรีฑา พุ่งแหลน ชาย พิการทางหู รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2088
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
2
2089
ส.ร้อยเอ็ด
ส.ร้อยเอ็ด
3
2099
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
4
2171
ส.นครพนม
ส.นครพนม
5
2192
ส.สงขลา
ส.สงขลา
6
3042
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
7
3068
ส.แพร่
ส.แพร่
8
4070
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
9
1064
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
10
1066
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
11
1156
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
12
1157
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี