รายการ กรีฑา ทุ่มน้ำหนัก หญิง วีลแชร์ F56 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2016
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
3105
ส.สุโขทัย
ส.สุโขทัย
3
4021
ส.ระนอง
ส.ระนอง
4
1002
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
5
1003
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
1101
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
7
1143
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
8
2140
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี