รายการ กรีฑา 800 ม. หญิง พิการทางตา T11 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:55 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
3037
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
2
1109
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี