รายการ กรีฑา 800 ม. หญิง พิการทางตา กลุ่ม 2 T12 (B2) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:05 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
4043
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
3
4004
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี