รายการ กรีฑา 800 ม. ชาย พิการแขน-ขา T45-T46 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2054
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
3
2055
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
4
1087
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
1082
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
6
3030
ส.ตาก
ส.ตาก
7
1140
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี