รายการ กรีฑา กระโดดไกล ชาย พิการทางปัญญา F20 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:40 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
2181
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
2
1120
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
4019
ส.ภูเก็ต
ส.ภูเก็ต
4
3061
ส.น่าน
ส.น่าน
5
3060
ส.น่าน
ส.น่าน
6
1095
ส.ระยอง
ส.ระยอง
7
1190
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี