รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางตา กลุ่ม 1 T11 (B1) รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:50 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
1187
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
3
3055
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
5
1031
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
7
1067
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร