รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2117
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
3
3039
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
4
1010
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
5
4005
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
6
1150
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
7
1175
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี