รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง พิการทางปัญญา T20 รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:20 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2118
ส.อุบลราชธานี
ส.อุบลราชธานี
3
3070
ส.เชียงราย
ส.เชียงราย
4
1090
ส.ฉะเชิงเทรา
ส.ฉะเชิงเทรา
5
1149
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
6
1174
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
7
2061
ส.กาฬสินธุ์
ส.กาฬสินธุ์