รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการทางปัญญา T20 รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:30 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
2182
ส.ชุมพร
ส.ชุมพร
3
3061
ส.น่าน
ส.น่าน
4
3064
ส.พิจิตร
ส.พิจิตร
5
1037
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
1189
ส.สุพรรณบุรี
ส.สุพรรณบุรี
7
2067
ส.กาฬสินธุ์
ส.กาฬสินธุ์