รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:40 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1052
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
1141
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
4
4031
ส.สงขลา
ส.สงขลา
5
4081
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
6
2130
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี