รายการ กรีฑา 100 ม. หญิง กลุ่ม พิการทางหู รอบคัดเลือก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:40 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1053
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
4030
ส.สงขลา
ส.สงขลา
4
4057
ส.ปราจีนบุรี
ส.ปราจีนบุรี
5
4082
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์