รายการ กรีฑา 100 ม. ชาย พิการแขน ขา T45-46-47 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:00 .
สนาม
สนามกีฬา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
1086
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
4042
ส.สงขลา
ส.สงขลา
4
2053
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
6
1073
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
7
1171
ส.เพชรบุรี
ส.เพชรบุรี