รายการ บอคเซีย ประเภททีม BC1 และ BC2 ไม่แยกชาย-หญิง รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
ส.พิษณุโลก
ส.พิษณุโลก