รายการ บอคเซีย ประเภทคู่ BC4 ไม่แยกชาย-หญิง พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.อำนาจเจริญ
ส.อำนาจเจริญ
2
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี