รายการ โกลบอล ทีมหญิง พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
1
2
4
6
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
1
2
4
ส.นครนายก
ส.นครนายก