รายการ โกลบอล ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
4
9
7
5
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
2
5
6
4
3
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี