รายการ โกลบอล ทีมหญิง พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 14:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
4
2
1
ส.ขอนแก่น
ส.ขอนแก่น
2
3
1
2
4
6
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร