รายการ โกลบอล ทีมชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 15:00 .
สนาม
อาคารกีฬาและนันทนาการ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
6
4
6
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
4
2
3
ส.สมุทรปราการ
ส.สมุทรปราการ