รายการ เซปักตะกร้อ พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
2
4
6
5
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี
2
8
9
10
2
6
ส.สตูล
ส.สตูล