รายการ เซปักตะกร้อ พิการแขน ทีมเดี่ยวชาย  รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:45 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
7
6
9
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
2
2
4
1
ส.อุดรธานี
ส.อุดรธานี