รายการ เซปักตะกร้อ พิการขา ทีมเดี่ยวชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
5
7
3
ส.สตูล
ส.สตูล
2
9
11
9
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร