รายการ เซปักตะกร้อ พิการขา ทีมเดี่ยวชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:30 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
10
7
11
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
1
3
3
ส.ลพบุรี
ส.ลพบุรี