รายการ เซปักตะกร้อ พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:15 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
5
4
2
3
1
ส.นครสวรรค์
ส.นครสวรรค์
2
4
2
3
1
ส.นครปฐม
ส.นครปฐม