รายการ เซปักตะกร้อ พิการทางหู ทีมเดี่ยวชาย รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11:15 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
1
2
3
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
2
4
3
2
5
1
ส.สงขลา
ส.สงขลา