รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 2 คน ขา 1 คน) รอบแรก  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 12:00 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
8
7
6
10
9
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
2
8
9
6
3
ส.สตูล
ส.สตูล