รายการ เซปักตะกร้อ กลุ่มทั่วไปรวมความพิการ แขน-ขา (แขน 1 คน ขา 2 คน) พบกันหมด  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 13:30 .
สนาม
สนามฟุตซอล สนามกีฬาจิระนคร
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
4
2
5
ส.สตูล
ส.สตูล
2
2
5
2
3
ส.ยะลา
ส.ยะลา