รายการ ยิงปืน P1 10 ม.ปืนสั้นอัดลม ชาย SH1 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สนามกีฬายิงปืน ราชนาวีสงขลา
 
ลำดับ
นักกีฬา
สังกัด
1
3
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
2
13
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
3
8
ส.ศรีสะเกษ
ส.ศรีสะเกษ
4
9
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
5
8
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
6
6
ส.นครราชสีมา
ส.นครราชสีมา
7
13
ส.สงขลา
ส.สงขลา
8
11
ส.สงขลา
ส.สงขลา
9
5
ส.สงขลา
ส.สงขลา
10
7
ส.สงขลา
ส.สงขลา
11
9
ส.สงขลา
ส.สงขลา
12
11
ส.ตรัง
ส.ตรัง
13
14
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
14
5
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
15
12
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
16
7
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
17
6
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
18
4
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
19
10
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
20
12
ส.สมุทรสาคร
ส.สมุทรสาคร
21
10
ส.สมุทรสาคร
ส.สมุทรสาคร
22
4
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี