รายการ ว่ายน้ำ เดี่ยวผสม 200 ม. ชาย SM 15 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
5
ส.นครสวรรค์
ส.นครสวรรค์
6
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
7
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
8
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่