รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 8 รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.สุราษฎร์ธานี
ส.สุราษฎร์ธานี
2
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
3
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
4
ส.สงขลา
ส.สงขลา