รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 9  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
5
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
6
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
7
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี