รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 14  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ภูเก็ต
ส.ภูเก็ต
2
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
4
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
6
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
7
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
8
ส.แพร่
ส.แพร่