รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. ชาย S 15  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่
3
ส.ประจวบคีรีขันธ์
ส.ประจวบคีรีขันธ์
4
ส.กรุงเทพมหานคร
ส.กรุงเทพมหานคร
5
ส.เชียงใหม่
ส.เชียงใหม่