รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง S8 (กาย) รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
2
ส.นนทบุรี
ส.นนทบุรี
3
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี