รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง S 9  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
4
ส.ปทุมธานี
ส.ปทุมธานี
5
ส.สงขลา
ส.สงขลา