รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง S11 (ตา) รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญ)  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
6
ส.นครนายก
ส.นครนายก