รายการ ว่ายน้ำ กรรเชียง 100 ม. หญิง S 14  รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:00 .
สนาม
สระว่ายน้ำ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
ลู่ที่
นักกีฬา
สังกัด
1
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
2
ส.ชลบุรี
ส.ชลบุรี
3
ส.แพร่
ส.แพร่